Tìm kiếm tin tức

 

Dự thảo lấy ý kiến
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến về giao thông thông minh của Sở GTVT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/07/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/07/2019
Xem góp ý
2V/v tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thiếu hồ sơ thiết kế.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/10/2019
Xem góp ý
3Đề án: “Sắp xếp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ phục vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/09/2019
Xem góp ý
4V/v: Góp ý Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/10/2019
Xem góp ý
5Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/12/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/12/2019
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.194.254
Truy cập hiện tại 885