Tìm kiếm tin tức

 

Dự thảo lấy ý kiến
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến về giao thông thông minh của Sở GTVT
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/07/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/07/2019
Xem góp ý
2V/v tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thiếu hồ sơ thiết kế.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/10/2019
Xem góp ý
3Đề án: “Sắp xếp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ phục vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/09/2019
Xem góp ý
4V/v: Góp ý Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/10/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/10/2019
Xem góp ý
5Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/12/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/12/2019
Xem góp ý
6V/v: Thẩm định đề cương liên quan đến nhà chờ xe buýt.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/03/2020
Xem góp ý
7Thẩm định tính pháp lý của dự thảo Quy định Đường thủy nội địa
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/03/2020
Xem góp ý
8Góp ý Dự thảo Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí của Đề án
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 02/06/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/06/2020
Xem góp ý
9V/v: Góp ý Kế hoạch đưa công dân Thừa Thiên Huế về từ thành phố Đà Nẵng.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/08/2020
Xem góp ý
10Tổ chức hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố Huế và vùng lân cận”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/05/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/05/2020
Xem góp ý
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.896.385
Truy cập hiện tại 1.409