Tìm kiếm tin tức

 

MÔ PHỎNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ HUẾ
Ngày cập nhật 02/12/2013

Bài viết trình bày kết quả mô phỏng thoát nước đô thị Huế bằng mô hình SWMM với trận mưa thực đo từ ngày 01/10/2010 đến ngày 03/10/2010 (Thời đoạn lượng mưa 30’, Cường độ mưa khoảng 150mm) thuộc đề tài KHCN cấp tỉnh TTHuế: “Ứng dụng mô hình hóa và GIS để cảnh báo nguy cơ ngập lụt cục bộ một số tuyến đường chính ở thành phố Huế”.

Mục đích chính của việc mô phỏng thoát nước đô thị Huế qua trận mưa là xác định bộ thông số thủy văn – thủy lực hợp lý phục vụ cho xây dựng các tập bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập úng do mưa. Kết quả mô phỏng thoát nước đô thị hoàn toàn phù hợp với hiện trạng ngập úng đô thị Huế đã diển ra trong thời gian này. Có thể dùng để làm công cụ cảnh báo ngập lụt cục bộ trên địa bàn thành phố Huế.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
DXNGOC - Phòng QLGT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 799