Tìm kiếm tin tức

 

Nâng cấp, công bố đường huyện thành đường tỉnh quản lý các tuyến đường tỉnh: 6B, 8C, 10E, 12C, 14D, 15B và kéo dài 2 đường tỉnh 8B, 25
Ngày cập nhật 06/09/2018
Ảnh: Đường tỉnh 25 - Ảnh Quốc Minh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 về việc nâng cấp, công bố đường huyện thành đường tỉnh quản lý các tuyến đường tỉnh: 6B, 8C, 10E, 12C, 14D, 15B và kéo dài 2 đường tỉnh 8B, 25.

Theo đó, quyết định nâng cấp, công bố 06 tuyến đường huyện thành đường đường tỉnh quản lý gồm các tuyến: 6B, 8C, 10E, 12C, 14D, 15B và kéo dài 02 tuyến đường tỉnh hiện có: 8B, 25; Tổng chiều dài 08 tuyến là 93,70 Km.

UBND tỉnh cũng giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý bảo trì, lắp đặt báo hiệu, đảm bảo thông suốt, hiệu quả và an toàn. Kinh phí sửa chữa thường xuyên, định kỳ và đột xuất của các tuyến đường trên được bố trí trong nguồn vốn sự nghiệp giao thông địa phương hằng năm của Tỉnh.

Chi tiết theo các file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Tin: Đinh Xuân Ngọc - Phòng An toàn & Quản lý Giao thông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.388.884
Truy cập hiện tại 687