Tìm kiếm tin tức

 

Lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 9 năm 2018
Ngày cập nhật 28/11/2018

Lịch Sát hạch ô tô tháng 9 năm 2018

     SỞ GTVT TT - HuẾ                   LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ THÁNG 09 NĂM 2018    
PHÒNG QLĐT-SH&NL                                                
           
STT Ngày,tháng Đơn vị đào tạo Địa điểm thi Hạng Ghi chú
01 05-06/09/2018 Trường CĐN số 23 BQP TTSHLX thuộc Tr.CĐN số 23 BQP B,C,D,E,F 292 hv
02 12/09/2018 Trường CĐ Giao thông Huế TTSH lái xe cơ ĐB TT- Huế B,C,D,E,F 98 hv
03 18-19/09/2018 Trường CĐN số 23 BQP TTSHLX thuộc Tr.CĐN số 23 BQP B,C,D,E,F 328 hv
04 25/09/2018 TTDN lái xe ô tô,mô tô Masco TTSHLX thuộc Tr.CĐN số 23 BQP B,C 206 hv
05 26/09/2018 Trường CĐ Giao thông Huế TTSH lái xe cơ ĐB TT- Huế B,C,D,E,F 84 hv
           
           
                Huế, ngày 20 tháng 08 năm 2018  
                     Trưởng Phòng QLĐT-SH&NL  
                                  Trần Quang Bảo    
           
           
           
           
           

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.896.385
Truy cập hiện tại 1.454