Tìm kiếm tin tức

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Ngày cập nhật 29/10/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 1714/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc ban hành quy định vận hành, khai thác, sử dụng thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình tháng 3 năm 2020 như sau:

Báo cáo chung:

- Dịch vụ Taxi sau mùa cao điểm tết âm lịch vừa qua, Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng cuộc gọi, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ taxi giảm một cách rõ rệt, đặc biệt là sau khi có chỉ đạo tạm dừng các Lễ Hội chưa khai mạc và giảm quy mô các Lễ hội đã khai mạc, Học sinh, SV nghỉ thêm sau tết, người dân hạn chế di chuyển...

- Lượng khách qua các bến xe giảm trên 50%, một phần người dân hạn chế đi lại thời điểm dịch bệnh chưa kiểm soát được, nếu bắt buộc phải đi lại, người dân lựa chọn giải pháp an toàn hơn, ít phải tiếp xúc đông người.

Báo cáo số liệu:

  • Vận tải hành khách 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt  4.588,9 nghìn lượt khách và 278.151,7 nghìn hk.km.
  • Vận tải hàng hóa 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.935,76 nghìn tấn và khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 166.070,2 nghìn T.km

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 14.706