Tìm kiếm tin tức

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Ngày cập nhật 15/10/2019

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 1714/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc ban hành quy định vận hành, khai thác, sử dụng thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình 7 tháng đầu năm 2019 như sau:

Báo cáo chung: Tình hình hoạt động vận tải 7 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tăng cao, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ của các hãng, doanh nghiệp kinh doanh vận tải được nâng cao, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách,  không xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện đi lại. Công tác quản lý tại các bến xe được củng cố, chất lượng phục vụ được nâng lên, trật tự vận tải trên tuyến được giữ vững, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự trong hoạt động vận tải tại bến xe, bến thuyền luôn được duy trì tốt.

Báo cáo số liệu:

  • Vận tải hành khách 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 14.509,55 nghìn lượt khách và 785.683,67 nghìn hk.km lượt hành khách luân chuyển.

         - Vận tải hàng hóa 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 6.386,81 nghìn tấn và khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt  551.467,58 nghìn T.km

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 12.439