Tìm kiếm tin tức

 

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng bến, bãi tập kết vật liêu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/03/2019
Bãi tập kết cát sỏi(internet)

Ngày  01/03/2019 Ủy ban nhân nhân tỉnh Thừa Thien Huế ban hành Quyết đinh số 07/QĐ-UBND  về Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng bến, bãi tập kết vật liêu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về quản lý, sử dụng các bãi vật liệu xây dựng cát, sỏi tiếp giáp sông, gắn với việc sử dụng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng được quản lý, sử dụng theo nội dung của quy định này và các quy định pháp luật liên quan.

Áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các bến bãi vật liệu xây dựng cát, sỏi; tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng và hoạt động bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (sau đây gọi là nhà đầu tư); các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 14.702