Tìm kiếm tin tức

 

V/v đăng tải danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Ngày cập nhật 19/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 17 tháng 12 năn 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/10/2021 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đã thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh; kết quả rà soát có 233 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp (Có danh mục văn bản kèm theo Công văn này).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 12.717