Tìm kiếm tin tức

 

Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 06/06/2019

Thực hiện nội dung văn bản số 2956/UBND-DN ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung của Thông tư này như sau:

Ngày 08/4/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Theo đó, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT quy định nhiều nội dung mới theo hướng tạo thuận lợi hơn cho hợp tác xã như: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hợp tác xã; tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử; thời gian cấp đăng ký hợp tác xã được rút ngắn còn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, giảm 02 ngày so với quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT trước đây.

Ngoài ra, thông tin đăng ký hợp tác xã được cung cấp công khai, miễn phí trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã (www.dangkykinhdoanh.gov.vn).

Nội dung của Thông tư nêu trên được đăng tải trên trang Công báo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ: http://congbao.thuathienhue.gov.vn, hoặc tại Website của Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ:  http://www.mt.gov.vn/vn, hoặc của Sở GTVT Thừa Thiên Huế: https://sgtvt.thuathienhue.gov.vn/.

Sở Giao thông vận tải xin thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 168