Tìm kiếm tin tức

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6
Ngày cập nhật 08/12/2022

Tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 13). Dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường Trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh Thừa Thiên Huế có Đồng chí Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở dự tại điểm cầu Đảng uỷ Khối CQ& DN tỉnh, tại điểm Sở Giao thông vận tải có ông Lê Công Diễn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Sở và các lãnh đạo chủ chốt cấp ủy Đảng, chính quyền, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Đảng trực thuộc tham dự. 

Buổi sáng ngày 5/12, Hội nghị được ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghị Việt Nam trong giai đoạn mới”, gồm 6 phần: Công tác xây dựng Nghị quyết; Quá trình phát triển nhận thức quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền; Thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời gian qua; Mục tiêu, quan điểm; Nhiệm vụ, giải pháp và phương pháp tổ chức thực hiện. Theo nội dung chuyên đề, Nghị quyết số 27 Trung ương 6 đã đánh giá khá toàn diện hơn 35 năm đổi mới và trên 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phân tích những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; do đó những nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 vừa kế thừa, đồng thời đề quan điểm, mục tiêu, thực hiện các giải pháp, phương hướng trọng tâm, từng bước xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghị Việt Nam trong giai đoạn mới. 
                                                                                 
 

           Buổi chiều ngày 5/12, Hội nghị được bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Chuyên đề: "; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới". Nội dung Nghị quyết, khẳng định: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 30.7.2007 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa 10), phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã đạt những kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục thực hiện, Vì vậy, quan điểm, mục tiêu cũng như giải pháp được Nghị quyết Trung ương 6 nhấn mạnh khá rõ sự cần thiết về đổi mới cũng như phương thức lãnh đạo nhiệm vụ này trong giai đoạn mới được đề cập khá bao quát, mang tính thực tiễn, góp phần xây dựng xây dựng hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả.
 

             Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 được tổ chức trong 2 ngày , gồm 4 chuyên đề. Ngày 6.12, Hội nghị quán triệt 2 chuyên đề về: " Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050", do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt. Sau chương trình quán triệt, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải dành 0,5 ngày để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn vào cuộc sống./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 14.714