Tìm kiếm tin tức

 

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe ô tô tại Hợp tác xã Du lịch Thành phố Huế
Ngày cập nhật 13/05/2024
Thực hiện Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2024 đã được phê duyệt, ngày 22/3/2024 Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTr, thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô tại Hợp tác xã Vận tải Du lịch Thành phố Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 12.049