Tìm kiếm tin tức

 

Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Ngày cập nhật 11/02/2019

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 luật (Luật Bảo vệ bí mật của nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và một số Nghị quyết quan trọng. Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 04/01/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành các Công văn số 46/BTP-PBGDPL hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới; Công văn số 44/BTP-PBGDPL phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản luật mới này để cung cấp kịp thời tài liệu phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và Nhân dân./.

File đính kèm

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Lists/HoatDongPGBDPLTW/Attachments/738/CV%2044.pdf

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Lists/HoatDongPGBDPLTW/Attachments/738/CV%2046.pdf

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.791