Tìm kiếm tin tức

 

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Ngày cập nhật 24/12/2018

      Trên cơ sở Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 2216/KH-SGTVT ngày 19/12/2018.

      Các nhiệm vụ cụ thể xem chi tiết tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.779