Tìm kiếm tin tức

 

V/v thông báo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành đã bãi bỏ
Ngày cập nhật 19/11/2019

Ngày 01/11/2019, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.683.937
Truy cập hiện tại 168