Tìm kiếm tin tức

 

Phổ biến các Nghị định của Chính phủ ban hành về quản lý vận tải và đăng kiểm
Ngày cập nhật 12/08/2016

- Ngày 15 tháng 5 năm 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số số 42/2016/NĐ-CP về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng - Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số số 63/2016/NĐ-CP về Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới - Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số số 64/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ  quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số số 65/2016/NĐ-CP về Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe - Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số số 70/2016/NĐ-CP về Quy định điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải - Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Chi tiết các Nghị định theo file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 276