Tìm kiếm tin tức

 

Phổ biến Thông tư 10/2015/TT-BGTVT
Ngày cập nhật 18/06/2015

Ngày 15 tháng 4 năm 2015 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT–BGTVT về Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô – Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015 và bãi bỏ Thông tư 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Nội dung Thông tư được đăng theo file đính kèm.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nghiên cứu và thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc xin liên hệ Sở GTVT qua Phòng Vận tải và Phương tiện bằng trực tiếp hoặc số điện thoại 054.3823047.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 853