Tìm kiếm tin tức

 

Các văn bản pháp quy về vận tải đường bộ
Ngày cập nhật 13/11/2014

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ GTVT và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản và để văn bản QPPL phù hợp hơn với thực tế.

Cụ thể các văn bản như sau:

- Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Nghị định này có hiệu lực từ 01/12/2014 và thay thế Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

- Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ GTVT Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành 01/11/2014 và thay thế Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT ngày 09/8/2012 của Bộ GTVT quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ móoc và sơ mi rơ móoc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ móoc và sơ mi rơ móoc xi téc tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Bộ Tài chính và Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

- Quyết định số 3771/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 và hủy bỏ Quyết định số 3544/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đến năm 2015;

- Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/12/2014 và thay thế Quyết định 992/2003/QĐ-BGTVT ngày 098/4/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô”;

- Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Để các đơn vị thuận tiện trong việc nghiên cứu, thực hiện các văn bản QPPL, hiện nay, Sở GTVT đã đưa toàn bộ văn bản lên trang Web của Sở tại địa chỉ:  www.sgtvt.thuathienhue.gov.vn, mục Văn bản chuyên ngành. Mọi thắc mắc về nội dung của văn bản QPPL, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện, ĐT: 054 3823047

Phòng QLVT, CN & ĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 549