Tìm kiếm tin tức

 

Công bố 10 TTHC thuộc lĩnh vực Đường bộ được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 08/08/2019

      Ngày 03/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1869/QĐ-UBND công bố 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đường bộ được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
       Theo đó, 10 TTHC đã được sửa đổi, bãi bỏ gồm có: 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu; Cấp Giấy chứng, nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng; Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất; Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố; Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến; Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính có liên quan đã được công bố tại Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

       Chi tiết xem tại file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.655