Tìm kiếm tin tức
Triển khai các Thông tư số 54.2023.TT-BGTVT ngày 31.12.2023 của Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27.2016.TT-BGTVT
Ngày cập nhật 23/02/2024

Thông tư số 54/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 42