Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Giới thiệu chung
Ngày cập nhật 29/11/2007

.

    Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải (bao gồm đường bộ, đường thủy, vận tải, an toàn giao thông) trên địa bàn tỉnh.

    Sở chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải. (Theo Quyết định số: 396/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Địa chỉ: Tầng 2,  Tòa nhà 6 tầng- Khu Hành chính tập trung tỉnh, 

             đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3823046 - Fax: 0234.3848949 Website: sgtvt.thuathienhue.gov.vn - Email: sgtvt@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung
Ngày cập nhật 29/11/2007

.

    Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải (bao gồm đường bộ, đường thủy, vận tải, an toàn giao thông) trên địa bàn tỉnh.

    Sở chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải. (Theo Quyết định số: 396/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Địa chỉ: Tầng 2,  Tòa nhà 6 tầng- Khu Hành chính tập trung tỉnh, 

             đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3823046 - Fax: 0234.3848949 Website: sgtvt.thuathienhue.gov.vn - Email: sgtvt@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung
Ngày cập nhật 29/11/2007

.

    Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải (bao gồm đường bộ, đường thủy, vận tải, an toàn giao thông) trên địa bàn tỉnh.

    Sở chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải. (Theo Quyết định số: 396/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Địa chỉ: Tầng 2,  Tòa nhà 6 tầng- Khu Hành chính tập trung tỉnh, 

             đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3823046 - Fax: 0234.3848949 Website: sgtvt.thuathienhue.gov.vn - Email: sgtvt@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung
Ngày cập nhật 29/11/2007

.

    Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải (bao gồm đường bộ, đường thủy, vận tải, an toàn giao thông) trên địa bàn tỉnh.

    Sở chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải. (Theo Quyết định số: 396/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Địa chỉ: Tầng 2,  Tòa nhà 6 tầng- Khu Hành chính tập trung tỉnh, 

             đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3823046 - Fax: 0234.3848949 Website: sgtvt.thuathienhue.gov.vn - Email: sgtvt@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Giới thiệu chung
Ngày cập nhật 29/11/2007

.

    Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải (bao gồm đường bộ, đường thủy, vận tải, an toàn giao thông) trên địa bàn tỉnh.

    Sở chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải. (Theo Quyết định số: 396/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Địa chỉ: Tầng 2,  Tòa nhà 6 tầng- Khu Hành chính tập trung tỉnh, 

             đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3823046 - Fax: 0234.3848949 Website: sgtvt.thuathienhue.gov.vn - Email: sgtvt@thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 13.442