Tìm kiếm tin tức
Thông tư Quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam
Ngày cập nhật 04/03/2019

Thông tư Quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam 

Ngày 22/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT Quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/3/2019.Theo đó, Thông tư gồm 17 mục tiêu và 153 chỉ số được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2019, giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2025. Bộ chỉ số có nêu rõ khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu.

          Chi tiết nội dung quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 876