Tìm kiếm tin tức

 

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày cập nhật 05/03/2024

Ngày 05/3/2024,  Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII . 

Nhằm thực hiện nghiêm túc việc triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII), đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, phổ biến và tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đến dự hội nghị có Đồng chí Phạm Thanh Bình Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh truyền đạt các nội dung cụ thể như sau:

Chuyên đề 1: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

 Chuyên đề 3: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

 Chuyên đề 4: "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình nhấn mạnh: việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp đảng viên, cán bộ lãnh đạo nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời xác định việc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024.

Một số hình ảnh của hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 204