Tìm kiếm tin tức

 

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022
Ngày cập nhật 30/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 41-CV/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tingh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 147