Tìm kiếm tin tức

 

Hoạt động Tổ chức Đảng - Đoàn thể >> Hoạt động nghiệp vụ Đảng - CĐ
Ngày 05/3/2024,  Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII . 
Tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 13). Dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính;...
Chiều 26/4/2022, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế, Đảng ủy Sở phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp...
Ngày 29/4/2021, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI tại hội trường Sở Giao thông vận tải.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 2.111