Tìm kiếm tin tức

 

Phổ biến các quy định mới đến các đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/05/2024
Tài liệu hướng dẫn triển khai văn bản QPPL lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái

Thực hiện Công văn số 3290/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 20/5/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phổ biến các quy định mới đến các đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Sở GTVT Thừa Thiên Huế triển khai các quy định mới ban hành trong lĩnh vực vận tải đường bộ đến các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

Thực hiện Công văn số 3290/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 20/5/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phổ biến các quy định mới đến các đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Sở GTVT Thừa Thiên Huế triển khai các quy định mới ban hành trong lĩnh vực vận tải đường bộ đến các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm các văn bản sau:

(1). Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

(2). Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái;

(3). Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ;

(4). Thông tư số 47/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng;

(5). Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới;

(6). Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành sửa đổi quy chuẩn 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ.

Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trở vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện các quy định mới trong lĩnh vực vận tải đường bộ theo đúng quy định pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Việt Anh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 130