Tìm kiếm tin tức

 

Quản lý Vận tải - Phương tiện >> Văn bản chuyên ngành
Triển khai Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô
Kế hoạch Phát triển vận tải theo hướng hiện đại, đồng bộ, giảm chi phí và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Thực hiện Công văn số 3290/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 20/5/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phổ biến các quy định mới đến các đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Sở GTVT Thừa Thiên Huế triển khai các quy định mới ban hành trong...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 197