Tìm kiếm tin tức

 

Cơ cấu tổ chức
Ngày cập nhật 29/11/2007

.

 

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Sở:


- Sở Giao thông Vận tải có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

- Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một phó giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

- Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

- Các tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

              + Văn phòng;

              + Thanh tra Sở;

              + Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thẩm định;

              + Phòng An toàn và Quản lý giao thông;

              + Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện;

              + Phòng Quản lý Đào tạo, sát hạch và người lái.


- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

              + Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Theo Quyết định số: 05/2016/QĐ-UBND ngày 21/1/2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 2.250