Tìm kiếm tin tức

 

Quản lý Kết cấu hạ tầng Giao thông
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
130 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
02/2021/TT-BGTVT04/02/202125/03/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
04/2021/TT-BTC15/01/202101/03/2021xQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2021/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
03/2021/NÐ-CP15/01/202101/03/2021xNghị định Chính phủ về bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
70/2020/QÐ-UBND31/12/202011/01/2021xBan hành quy định quản lý hpatj động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
29/2020/TT-BGTVT30/10/202016/12/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.286.487
Truy cập hiện tại 152