Tìm kiếm tin tức

 

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
139 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
10 /2021/QÐ-UBND02/03/202112/03/2021xBan hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
02/2021/TT-BGTVT04/02/202125/03/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
04/2021/TT-BTC15/01/202101/03/2021xQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2021/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
03/2021/NÐ-CP15/01/202101/03/2021xNghị định Chính phủ về bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
TT 42/2020/TT-BGTVT31/12/202015/03/2021xThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.318.967
Truy cập hiện tại 492