Tìm kiếm tin tức

 

Triển khai thực hiện Thông tư 38/2019/TT-BGTVT và công văn số 7982/TCĐBVN-QLPT&NL.
Ngày cập nhật 05/12/2019

      Thực hiện Thông tư số 38/2019/ TT-BGTVT  ngày 08 tháng 10 năm 2019  sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Công văn số 7982/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 28 tháng 11 năn 2019 V/v chỉ đạo lắp hệ thống camera giám sát tại các Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2. 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 1.903