Tìm kiếm tin tức

 

Thực hiện các nhiệm vụ kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày cập nhật 22/11/2019

Thực hiện Công văn số 10311/VPCP-KSTT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 16/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8698/UBND-HCC, có ý kiến như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau:

- Tích hợp, dùng chung hệ thống xác thực (SSO) của Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử tỉnh đến mạng truyền số liệu chuyên dùng, Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP); tích hợp Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở tài khoản đầu mối do Văn phòng Chính phủ cung cấp; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại và mức độ 3 đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2019;

- Đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử tỉnh đối với tất cả các thủ tục hành chính; kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 12 năm 2019.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ sau:

Trước ngày 20 tháng 11 năm 2019, hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đối với các thủ tục hành chính ưu tiên tích hợp, cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2019;

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để đăng ký với Văn phòng Chính phủ các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã áp dụng để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp;

- Phối hợp với VNPT tỉnh, Bưu điện tỉnh đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thực hiện tuyên truyền về chức năng, lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến./.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 184