Tìm kiếm tin tức

 

Quản lý Đào tạo - Sát hạch lái xe >> Văn bản Đào tạo - Sát hạch
Triển khai Thông tư số 06/2020/ TT-BGTVT ngày 09/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT (Thông tư  và Phụ lục đính kèm được đăng tải trên Website của Bộ Giao thông vận...
      Thực hiện Thông tư số 38/2019/ TT-BGTVT  ngày 08 tháng 10 năm 2019  sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch,...
Thực hiện công văn số 7899/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô. Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế sẽ tổ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.568.252
Truy cập hiện tại 196