Tìm kiếm tin tức

 

KẾ HOẠCH Triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/11/2021

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của người dân.

2. Hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19.

3. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn.

4. Thực hiện mục tiêu kép, duy trì trạng thái bình thường mới lâu dài, bền vững.

5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất, đồng bộ; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, an toàn, hiệu quả;

6. Thực hiện kịp thời, chính xác việc cập nhật thông tin, xác định, công bố cấp độ dịch và triển khai các biện pháp áp dụng tương ứng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 769