Tìm kiếm tin tức

 

Thực hiện thí điểm nguyên tắc “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa từ ngày 11/11/2019
Ngày cập nhật 12/11/2019
Giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Bắt đầu từ ngày hôm nay (11/11/2019),Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện sẽ triển khai thí điểm nguyên tắc “4 tại chỗ” trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.
 

Nguyên tắc “4 tại chỗ” là đảm bảo việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng thủ tục hành chính cụ thể. Các thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc này phải do một hoặc một bộ phận cán bộ (tại Bộ phận Một cửa) được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận, trực tiếp thẩm định hồ sơ hoặc trực tiếp tham gia việc thẩm định, trình phê duyệt hoặc phê duyệt hồ sơ. Nguyên tắc này vẫn tuân thủ quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính như xin ý kiến cơ quan liên quan, thẩm định trực tiếp tại thực địa, thành lập hội đồng, thủ tục liên thông… hoặc thủ tục thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương (nếu có).

Theo ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết, việc thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ” nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của công dân, tổ chức; các hoạt động giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu. Có thể hiểu rằng thay vì “2 tại chỗ” chỉ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa như mô hình đang thực hiện thì “4 tại chỗ” sẽ gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ”. Ông Nguyễn Kim Tùng giải thích thêm.

Theo đó, hồ sơ ngay trước khi tiếp nhận sẽ được kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ rồi mới tiếp nhận hồ sơ. Trước đây, chỉ kiểm tra thành phần hồ sơ rồi tiếp nhận nên khi chuyển hồ sơ về giải quyết tại các cơ quan chuyên môn sẽ xảy ra các tình huống bổ sung hồ sơ, trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết làm tốn kém thời gian, chi phí, công sức của công dân, tổ chức.

Với Nguyên tắc này, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển, xử lý và áp dụng chữ ký số trên môi trường mạng, chủ động giải quyết thủ tục hành chính theo hướng linh hoạt, phù hợp quy định và sát thực tiễn, hiệu quả, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, việc in ấn, phê duyệt kết quả, phát hành kết quả thủ tục hành chính sẽ được thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Dự kiến, nguyên tắc “4 tại chỗ” sẽ được đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.

 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 839