Tìm kiếm tin tức

 

Hợp nhất văn bản Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương
Ngày cập nhật 25/09/2019

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản số 10/VBHN-BGTVT ngày 12/09/2019 hợp nhất văn bản Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Theo đó, Văn bản là sự hợp nhất của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ  trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 871