Tìm kiếm tin tức

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Ngày cập nhật 29/10/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 1714/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc ban hành quy định vận hành, khai thác, sử dụng thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình tháng 7 năm 2020 như sau:

Báo cáo chung:

 - Tình hình vận tải vẫn còn phức tạp, trên địa bàn Thành phố các loại hình xe dù, bến cóc, xe đi ké vẫn đang tồn tại, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường và chở quá tải vẫn còn tồn tại; thực tiễn đang đòi hỏi ngành phải tăng cường siết chặt kỹ cương trong quản lý vận tải theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, duy trì hoạt động của trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vận tải hoạt động và cạnh tranh lành mạnh.

Báo cáo số liệu:

  • Vận tải hành khách 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt  5.642,4 nghìn lượt khách và 354.065,4 nghìn hk.km.
  • Vận tải hàng hóa 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.000,66 nghìn tấn và khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 238.966,70 nghìn T.km.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 786