Tìm kiếm tin tức

 

Số liệu chuyên ngành giao thông vận tải
Số liệu đường bộ, đường địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu tính đến tháng 9/2018  
Số liệu đường đô thị - vành đai do Sở GTVT quản lý tính đến tháng 2/2015 là 239,3km trong đó nhựa hóa (hoặc Bê tông xi măng) đến 99,5%; chỉ còn 1km đường vành đai nối giữa lăng Tự Đức - Đồng Khánh là đường đất; 75% mặt đường được đánh giá tốt và trung bình.
Tổng số km đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến tháng 2/2015 là 440,46km, đã nhựa hóa (hoặc làm mặt đường Bê tông xi măng) được 100%; trên 80% mặt đường tốt và trung bình.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.194.254
Truy cập hiện tại 907