Tìm kiếm tin tức

 

Đề án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/03/2020

Ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại  Quyết định số 550/QĐ-UBND.

 

Mục tiêu tổng thể

- Rà soát, điều chỉnh phương thức hoạt động và tối ưu hóa hoạt động của các tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt (gồm các tuyến trợ giá từ ngân sách và một số tuyến cần thiết theo nhu cầu thực tế).

- Đánh giá, phân tích hiện trạng hoạt động, vận hành khai thác của 05 tuyến xe buýt trợ giá;

- Phân tích ưu điểm, nhược điểm giữa phương án đề xuất điều chỉnh phương thức hoạt động và phương án hiện tại của 05 tuyến trợ giá;

- Xây dựng phương án hoạt động của 05 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với các quy hoạch giao thông, vận tải công cộng đã được phê duyệt trước đó cũng như đảm bảo chất lượng, giá cả dịch vụ và tính kết nối với dịch vụ đô thị thông minh trong tương lai;

- Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện đề án.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.388.884
Truy cập hiện tại 691