Tìm kiếm tin tức

 

Triển khai Thông tư 07/2019/TT-BGTVT ngày 14/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 01/04/2019

Thực hiện nội dung văn bản số 1479/UBND-GT, ngày 16/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc triển khai Thông tư 07/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải; Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung của Thông tư này như sau:

 

 

Ngày 14/02/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 07/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 52/2017/TT-BGTVT.

Theo đó, bổ sung quy định về các hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư, quản lý như sau:

Các hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư, quản lý bao gồm: Bảo trì theo chất lượng thực hiện; bảo trì theo khối lượng thực tế; bảo trì kết hợp tận thu sản phẩm.

Việc quyết định hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư, quản lý được giao cho Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện. Chủ sở hữu, người quản lý, khai thác, sử dụng công trình hàng hảng phải tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác bảo trì công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung cho Thông tư 52/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải và có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.

Nội dung của Thông tư nêu trên được đăng tải trên trang Công báo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ: http://congbao.thuathienhue.gov.vn, hoặc tại Website của Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ:  http://www.mt.gov.vn/vn, hoặc của Sở GTVT Thừa Thiên Huế: https://sgtvt.thuathienhue.gov.vn/.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.619.811
Truy cập hiện tại 1.193