Tìm kiếm tin tức

 

Kết luận thanh tra, công khai toàn văn trên Kết luận thanh tra số 91/KL-TTr ngày 27/6/2024 trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.
Ngày cập nhật 08/07/2024

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Giao thông vận tải được phê duyệt, ban hành tại Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Thanh tra Sở đã tổ chức tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Phú Gia theo Quyết định thanh tra số 67/QĐ-TTr ngày 16/5/2024, đến nay đã kết thúc và ban hành Kết luận thanh tra, công khai toàn văn trên Kết luận thanh tra số 91/KL-TTr ngày 27/6/2024 trên Cổng thông tin điện tử theo quy định

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 209