Tìm kiếm tin tức

 

Tổ chức giới thiệu phần mềm thu phí, lệ phí tích hợp biên lai điện tử sử dụng thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại tất cả các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh.
Ngày cập nhật 03/07/2024

Thực hiện tốt Kế hoạch số 164/KH-UBND, ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai Đề án thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2025.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, về lợi ích khi thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích cùa việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày 1/7/2024, Sở GTVT Thừa Thiên Huế đã có giấy mời số  1405/GM- SGTVT về việc tổ chức giới thiệu “ Giải pháp quản lý thu lệ phí sát hạch tự động” của đơn vị VNPT Thừa Thiên Huế sử dụng phần mềm in biên lại điện tử và thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đến các đơn vị đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. Trung tâm GDNN – Đào tạo và sát hạch lái xe đã góp ý, hoàn chỉnh về điều kiện quy định và thực tế tại đơn vị để chuẩn bị đầy đủ điều kiện về trang thiết bị, nguồn nhân lực để triển khai, sử dụng phần mềm thu phí, lệ phí sát hạch lái xe để xuất biên lai, thu phí theo quy định nhằm triển khai đạt hiệu quả tốt nhất trong thời gian tới.

Ông Lê Toàn Thắng, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì

Một số hình ảnh về các đơn vị tham gia dự giới thiệu 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 203