Tìm kiếm tin tức

 

Chuyển đổi số kỹ năng về xu hướng & giải pháp Chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải - Logistics năm 2022
Ngày cập nhật 09/11/2022

Ngày 25/5/2022, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Chương trình tập huấn về Chuyển đổi số, kỹ năng về xu hướng & giải pháp Chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải - Logistics năm 2022. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu các Sở Giao thông vận tải.

 

Tại buổi tập huấn, thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở và Cán bộ chuyên trách CNTT được Ông Phùng Văn Trọng, Phó giám đốc Trung tâm CNTT- Bộ Giao thông vận tải  phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuyển đổi số với xu hướng & giải pháp chuyển đổi số ngành giao thông vận tải đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Dự hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của Sở nêu rõ: Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, các thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; từ đó triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi tới người dân và doanh nghiệp để thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số đem lại những lợi ích thiết thực phục vụ cho chính đời sống của người dân./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.683.937
Truy cập hiện tại 145