Tìm kiếm tin tức

 

Kế hoạch lựa chọn đơn vị vận hành, cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không trợ giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ năm 2020 đến 2030
Ngày cập nhật 14/04/2020

Sở GTVT Thừa Thiên Huế có kế hoạch lựa chọn đơn vị vận hành, cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không trợ giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ năm 2020 đến 2030 với các nội dung sau:

1. Tuyến vận tải: 6 tuyến buýt không trợ giá ở Phụ lục 1 ban hành theo Quyết định 861/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giờ xe xuất bến: theo các giờ được quy định ở Phụ lục 2 ban hành theo Quyết định 861/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Đơn vị vận tải có thể tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu từ 8h00 ngày 28/4/2020 đến 8h00 ngày 7/5/2020. Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu:

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 10 Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Số điện thoại: 02343.823047 (giờ hành chính).

Giá mua 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 2.000.000 đồng (bao gồm VAT).

4. Thời gian, địa điểm bắt đầu tiếp nhận Hồ sơ lựa chọn:

Thời gian: từ 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2020. Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ:

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 10 Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

5. Thời gian hết hạn tiếp nhận Hồ sơ lựa chọn: 8h00 ngày 07/5/2020

6. Thời gian, địa điểm tổ chức mở Hồ sơ lựa chọn: từ 9h00 ngày 15 tháng 5 năm 2020. Địa điểm mở Hồ sơ: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 10 Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

7. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất: Phụ lục 3 ban hành theo Quyết định 861/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Hồ sơ yêu cầu.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.216.936
Truy cập hiện tại 483