F:\F_Portal\sgtvt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Ngày cập nhật 10/11/2022

       Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 849/QĐ-SGTVT về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trong đó 116 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

      Sở Giao thông vận tải thông báo đến các cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở được biết.

      Chi tiết có file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.683.937
Truy cập hiện tại 45