F:\F_Portal\sgtvt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Thông tư 17/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 03/08/2022

Thông tư 17/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2020/TTBGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.619.811
Truy cập hiện tại 1.506