Tìm kiếm tin tức

 

TIẾP TỤC ÁP DỤNG QUY CHẾ SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
Ngày cập nhật 05/07/2021

      Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1497/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế sử dụng, quản lý tài sản công. Trong thời gian qua, các văn bản căn cứ không có sự thay đổi, Quy chế được áp dụng có hiệu quả. Do đó, Sở Giao thông vận tải tiếp tục áp dụng Quyết định số 1497/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế sử dụng, quản lý tài sản công.

      Sở Giao thông vận tải thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết.

      Chi tiết có file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.388.884
Truy cập hiện tại 686