Tìm kiếm tin tức

 

Thông báo phương tiện kinh doanh vận tải được cấp mới, cấp lại phù hiệu
Ngày cập nhật 16/06/2021

             

 

Thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trên cơ sở các văn bản thông báo bổ sung, thay thế phương tiện, văn bản đề nghị cấp phù hiệu (cấp mới, cấp lại) của các đơn vị vận tải, Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách các phương tiện kinh doanh vận tải đã được Sở cấp mới, cấp lại phù hiệu trong tháng 04 năm 2021 như sau:(Có danh sách các phương tiện gửi kèm)

Sở Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp quản lý./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.352.351
Truy cập hiện tại 371