Tìm kiếm tin tức

 

Triễn khai Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT
Ngày cập nhật 04/03/2021

Ngày 04/02/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2021,  nội dung chi tiết của Thông tư đề nghị các doanh nghiệp, HTX xem ở file kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.299.678
Truy cập hiện tại 429