Tìm kiếm tin tức

 

Đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT
Ngày cập nhật 27/04/2020

Sáng 21/4, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo các Vụ, Tổng cục, Cục và Ban QLDA về nội dung đề án "Đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT".Cùng dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật, Lê Anh Tuấn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng thời gian qua mặc dù các cơ quan tham mưu của Bộ đã rất nỗ lực trong công tác thẩm định dự án, tham mưu trình lãnh đạo Bộ ký ban hành các quyết định phê duyệt dự án đầu tư, nhưng do khối lượng công việc lớn nên có tình trạng chậm trễ. Do vậy, Ban Cán sự đảng Bộ đã có chủ trương xây dựng Đề án Đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT để đẩy nhanh việc phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án cũng như thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp nghiên cứu kỹ dự thảo đề án, tiếp tục đóng góp ý kiến với Ban soạn thảo để Đề án khi được ban hành sẽ được thực hiện một cách thông suốt.  

Trình bày vắn tắt nội dụng của Đề án, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Văn Lâm cho biết, bên cạnh việc phân tích cụ thể các quy định của pháp luật, của Bộ về quản lý đầu tư xây dựng, mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đề án cũng đánh giá công tác quản lý đầu tư xây dựng hiện tại của Bộ GTVT, đồng thời nghiên cứu mô hình quản lý đầu tư xây dựng của một số Bộ, thành phố để đảm bảo phù hợp thực tiễn, đổi mới công tác quản lý, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVT. Qua đó, Đề án đã đưa ra phương án đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng của Bộ theo nguyên tắc: Việc đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng của Bộ GTVT phù hợp quy định pháp luật, thực tiễn tại Bộ GTVT; Bộ GTVT chủ yếu tập trung công tác quản lý nhà nước, thực hỉện kiểm tra, giám sát đối với các chủ thể khác trong quản lý dự án. Các chủ đầu tư/ban QLDA tập trung thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư quản lý dự án; Tăng cường phân cấp quản lý dự án, Bộ GTVT tập trung trong công tác quản lý nhà nước với vai trò, trách nhiệm của Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành; Các công việc cụ thể liên quan đến quá trình quản lý đầu tư xây dựng sẽ phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hỉện, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động đầu tư xây dựng; Bộ GTVT chỉ làm chủ đầu tư đối với những dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có tính chất kỹ thuật phức tạp, sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, vật liệu mới, các dự án do Thủ tướng Chính phủ  quyết định đầu tư; Bảo đảm thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho từng giai đoạn và tổng thể dự án đầu tư.

Theo ông Trần Văn Lâm, để thực hiện Đề án, Bộ sẽ kiện toàn lại các quy định về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng, các quy định về ủy quyền quyết định một số công tác trong đầu tư xây dựng cũng như sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng việc đổi mới công tác quản lý đầu tư là cần thiết, phù hợp với Nghị quyết của Trung ương và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi thực hiện Đề án trách nhiệm của giám đốc các ban QLDA sẽ tăng lên rất nhiều. Do vậy, để thực hiện tốt nội dung Đề án, ban lãnh đạo các ban QLDA phải quán triệt nội dung của Đề án đến mọi cán bộ, viên chức của đơn vị để mỗi vị trí trong đơn vị đều nắm rõ và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện dự án. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo Đề án, quán triệt tới các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để khi được ban hành và có hiệu lực là Đề án được thực hiện một cách thông suốt. Đối với các dự án đã có phê duyệt đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các Ban QLDA tiếp tục thực hiện theo cơ chế hiện hành. "Chỉ những dự án chưa được phê duyệt mới thực hiện theo cơ chế mới", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan tham mưu của Bộ nghiên cứu và trình lãnh đạo Bộ ban hành các quy định về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng, các quy định về ủy quyền quyết định một số công tác trong đầu tư xây dựng cũng như sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan một cách đồng bộ với Quyết định thực hiện Đề án. Rà soát các văn bản có nội dung liên quan, tham mưu trình lãnh đạo Bộ ban hành văn bản bãi bỏ, sửa đổi thống nhất với nội dung của Đề án. Bên cạnh đó, các Vụ, Cục cần lên kế hoạch giám sát, hướng dẫn hỗ trợ các Ban QLDA thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mới, khi Đề án có hiệu lực.

DT

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.216.936
Truy cập hiện tại 495