Tìm kiếm tin tức

 

Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải
Ngày cập nhật 10/02/2020

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý đơn vị đề nghị gửi về Sở GTVT (qua Phòng Quản lý vận tải và Phương tiện và gửi file theo địa chỉ Pqhong.sgtvt@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 09/02/2020 để Sở GTVT tổng hợp góp ý dự thảo.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.194.254
Truy cập hiện tại 911